Zarówno w życiu prywatnym, jak i na gruncie zawodowym często musimy napisać różnego rodzaju dokumenty. Jeśli chodzi o nasze życie zawodowe, to rodzaj pisanych przez nas dokumentów zależy oczywiście od profilu firmy i naszego stanowiska i funkcji pełnionej w tej organizacji.

Jednym z najczęściej pisanych dokumentów jest oczywiście upoważnienie. Upoważnienie, zwane także pełnomocnictwem to pismo, w którym mocodawca wyraża swoją wolę, aby wskazana osoba lub osoby w jego imieniu dokonywały czynności prawnych określonych ściśle w pełnomocnictwie. Pełnomocnictwa mogą być wydawane na określony czas, mogą być również celowe- a więc wydane w konkretnym celu, i po osiągnięciu go natychmiast wygasają.

Jak napisać upoważnienie, aby miało moc prawną i zostało zaakceptowane przez odbiorcę?

Możliwości jest oczywiście wiele, ale skupmy się na najprostszym, celowym pełnomocnictwie udzielanym dla jednej osoby do konkretnych działań.

Pełnomocnictwo nie może być napisane jako treść maila, dlatego ważne jest, aby zostało sporządzone na papierze bądź w pliku Word w komputerze. Może być oczywiście napisane odręcznie- ważne aby było czytelne.

Jak napisać upoważnienieNa górze umieszczamy datę bieżącą, oraz nazwę dokumentu, czyli „Pełnomocnictwo” lub „Upoważnienie”. Można, ale nie trzeba podać osobę bądź instytucję, do której kierowany jest dokument.

Następnie poniżej, w treści pisma wyszczególniamy kto upoważnia kogo i do czego. To trzy najważniejsze punkty każdego dokumentu tego typu. Jeśli upoważnia osoba fizyczna, musi podać informację o sobie, czyli imię i nazwisko, oraz numer dowodu osobistego. Dzięki temu podczas weryfikacji można łatwo zweryfikować, czy dane są prawdziwe, i nie zostało popełnione przestępstwo.

Kolejne informacje- to dane osoby, która staje się pełnomocnikiem, czyli zostaje upoważniona do konkretnych działań. Ważne, aby literalnie wskazać pełnomocnika z imienia i nazwiska, a także wskazać dokument tożsamości, który podczas wykonywania czynności wskazanych w pełnomocnictwie, będzie musiał przedłożyć do wglądu.

Kolejny etap, to wpisanie działań, do jakich upoważniamy. Tymi działaniami może być na przykład reprezentowanie w sądzie lub w innej instytucji, albo możliwość odbioru różnych dokumentów z danego urzędu.

Na koniec należy złożyć podpis, a także warto dodać, że pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania kolejnych pełnomocnictw.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here