Pewne zawody wiążą się z koniecznością noszenia odzieży roboczej i ochronnej. Jej zadaniem jest ochrona pracownika przed niebezpieczeństwami związanymi z wykonywaniem zadań na danym stanowisku. Każda osoba wykonująca pracę w której jest narażona na niepożądane, losowe zdarzenia powinna nosić odzież roboczą lub ochronną co uregulowane jest przepisami prawnymi. Jednak czym jest odzież robocza i ochronna oraz czy te dwa pojęcia oznaczają to samo? Odpowiedź na to pytanie zostanie przedstawiona w poniższym artykule.

Odzież robocza i ochronna – różnice

Odzież robocza i ochronna to pojęcia uzupełniające się, jednak nie oznaczają tego samego. W celu wyjaśnienia pojęcia odzieży roboczej należy sięgnąć do Kodeksu pracy. Zgodnie z nim odzież robocza powinna być dostarczona pracownikowi wtedy gdy wykonywanie obowiązków pracowniczych może spowodować zniszczenie lub znaczne zabrudzenie odzieży własnej. Powinna ona być również zapewniona jeśli dany zakład charakteryzują pewne wymagania sanitarne m.in. w zakładach produkujących żywność w celu zapobiegnięcia zanieczyszczenia żywności. Z kolei jeśli wykonywanie danej czynności przez pracownika wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia pewnych niepożądanych zdarzeń losowych to wtedy mówimy o odzieży ochronnej. Jej zadaniem jest ochrona zdrowia oraz życia pracownika przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi, termicznym oraz atmosferycznymi.

W jaki zawodach używana jest odzież robocza i ochronna?

Odzież robocza i ochronna stosowana jest w bardzo wielu zawodach. Zazwyczaj odzież roboczą kojarzymy z pracownikami budowlanymi. Jest to słuszne stwierdzenie ponieważ praca ta stwarza narażenie na trudne do domycia zanieczyszczenia odzieży. Jednak to nie jedyne miejsce w którym stosowana jest odzież robocza. Można ją zauważyć również u pracowników gastronomii. Oprócz stanowienia ochrony przed zabrudzeniami związanymi z przygotowaniem posiłków spełnia dwie inne funkcje. Pierwszą z nich jest ochrona żywności np. czapka kucharska chroni przez wpadnięciem włosów do posiłku. Drugą funkcją jest ochrona przed czynnikami ryzyka zawodowego, którym z reguły są oparzenia. Jak widać na tym przykładzie ubrania pracownicze często spełniają zarówno założenia odzieży roboczej jak i ochronnej.

Odzież ochronna stosowana jest nie tylko w zawodach w których przeważa praca fizyczna. Może być również stosowana przez osoby wykonujące pracę umysłową. Dobrym tego przykładem są pracownicy laboratorium. Związane jest to z pracą z odczynnikami chemicznymi, które nie tylko mogą spowodować zanieczyszczenia odzieży własnej, ale również stanowić zagrożenie zdrowia oraz życia pracownika.

Podsumowując, odzież robocza i ochronna to pojęcia, które nie są tożsame, ale bardzo często się uzupełniają. W skrócie można powiedzieć, że odzież robocza chroni przed zanieczyszczeniami, odzież ochronna ma na celu zapewnić bezpieczeństwo pracownika przez zagrożeniami związanymi z wykonywanym zawodem. Odzież robocza i ochronna może być stosowana zarówno przez osoby wykonujące zawody fizyczne jak i umysłowe. W hurtowni BHP Nawigator znajdziesz odzież roboczą i ochronną dla wielu różnych zawodów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here