Dążenie do poprawy bilansu energetycznego kraju poprzez udzielenie rządowego wsparcia dla osób fizycznych decydujących się na budowę niewielkiej instalacji fotowoltaicznej to główny cel, dla jakiego powstał program Mój Prąd. W ramach programu niemal każdy, kto zakłada tego typu instalację do celów prywatnych, może złożyć wniosek o dofinansowanie. Co prawda maksymalna dopłata na lata 2021-2023 jest niższa niż w latach poprzednich, ale wciąż stanowi realne wsparcie dla potencjalnego inwestora.

Co można dofinansować?

Dofinansowaniem objęte są wszelkie mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, pod warunkiem, że są to nowe instalacje budowane od podstaw, a inwestorem jest osoba fizyczna. Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd nie będzie przysługiwało zatem tym osobom, które mają już założoną instalację i chcą zwiększyć jej moc do maksymalnego przewidzianego w programie limitu. Niestety takie osoby mogą jedynie skorzystać z ogólnodostępnej ulgi na termomodernizację budynku – odliczenie kosztów poniesionych na termomodernizację od dochodu. Aktualna maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby, jaką przewiduje program Mój Prąd na lata 2021-2023 to 3 tysiące złotych, przy czym ilość środków przewidzianych na ten cel jest ograniczona i nie każdy, kto złoży wniosek o dopłatę, może załapać się na nią w tym samym roku – dlatego warto się spieszyć. Nabór nowych wniosków trwa od 1 lipca 2021 do 22 grudnia 2021.

Warunki dofinansowania

Podstawowym warunkiem uzyskania dopłaty z programu Mój Prąd jest założenie nowej instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 2 kW i maksymalnej 10 kW. Poza tym inwestorem musi być osoba fizyczna – dofinansowania nie można wziąć na firmę. Warto również wspomnieć, że dofinansowanie przysługuje jedynie wówczas, gdy inwestor nie korzysta z innych form finansowego wsparcia na realizację tego typu instalacji. Program Mój Prąd kierowany jest zatem wyłącznie do tych osób, które nie korzystają z innych programów publicznych, na przykład ze środków UE czy preferencyjnego kredytu zaciągniętego w ramach programu Czyste Powietrze.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i planujesz założenie paneli fotowoltaicznych na dachu swojego domu, jest to nowa instalacja, a jej moc elektryczna mieści się w ramach przewidzianych w rządowym programie Mój Prąd, bez przeszkód możesz złożyć wniosek o dofinansowanie. Choć kwota dopłaty została zmniejszona w stosunku do lat poprzednich, to jednak wciąż jest atrakcyjna, pozwalając obniżyć koszt wykonania nowej instalacji fotowoltaicznej o kilkanaście procent.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here